"- Ett närvarande ledarskap på distans" I det "nya normala"  med hemarbeten och digitala möten, då blir behovet allt större att kunna stämma av syfte, mål och riktning på verksamheten. Men även att följa upp att alla upplever att de har förutsättningar och mår bra, så att resultat och det vi levererar har ett fortsatt värde för kunden.
 
Det kallar vi:
"- Ett närvarande ledarskap på distans"

Vad och för vem är DiNO Dialog?

Det är ett Webbaserat kostnads- och tidseffektivt dialogverktyg

Det är till för organisationer som vill skapa hälsosamma och resultat orienterade verksamheter.